Protože zeleň potřebuje pravidelnou péči v každém ročním období, nabízíme komplexní, jak jednorázovou tak i pravidelnou údržbu a odbornou péči o veřejnou zeleň a soukromé zahrady. Úprava a údržba zeleně zahrnuje především sečení travních ploch, ořezy dřevin (udržovací, výchovný, tvarovací i zmlazovací), kácení a likvidaci pařezů, tvarování a stříhání živých plotů a keřů, péči o květinové záhony. Samozřejmostí je důkladný úklid našeho pracoviště a likvidace rostlinného odpadu. Naše dlouholeté zkušenosti s výsadbou i údržbou zahrad, parků a sadů můžete využít i Vy.

Údržba travních ploch zahrnuje nejenom pravidelné sečení, ale i vertikutaci, tedy prořezání a provzdušnění trávníku. V rámci péče o dřeviny zajišťujeme kácení vzrostlých i přestárlých stromů včetně likvidace pařezů, zmlazení porostu, eliminaci náletových dřevin. V kooperaci jsme také schopni zajistit rizikové kácení, které zahrnuje kácení směrové, postupné kácení stromolezeckou technikou, nebo kácení pomocí jeřábu či vysokozdvižné plošiny. Při tomto druhu kácení stromů dbáme na maximální bezpečnost, aby nedošlo k poškození staveb, plotů či aut, která se nacházejí v blízkosti stromu.

Živé ploty a keřové skupiny stříháme a tvarujeme dle individuální potřeby.

Jsme tady i pro ty, kteří potřebují výrazné zkrátit délku živého plotu, při čemž je třeba řezat kmeny tújí nebo silné větve motorovou pilou. Postaráme se i dlouho neudržované keře, které bývají často proschlé a rozhodně tak neplní svoji estetickou funkci. Odstraníme suché větve a docílíme tak opětovného zdravého vzhledu.