Na každém pozemku je nutné z počátku vyřešit terénní nerovnosti a modelace terénu, tj. hrubé terénní úpravy.

S hrubými terénními úpravami souvisí odklizení stavebních odpadů, kamenů a případné odstranění svrchní neúrodné vrstvy zeminy a navezení nové úrodné půdy.

Při jemných terénních úpravách dochází k finálnímu doladění terénu. Tyto práce nastávají po instalaci závlahového systému nebo před samotnou výsadbou rostlin a  zakládáním trávníku.