Esteticky vzhledný a zdravý trávník zkrášluje okolí a přispívá ke zdravému mikroklimatu území, ale dosáhnout vynikajících kvalit porostu nelze jen pouhým výsevem. Celkový vzhled travnaté plochy již v počátku ovlivňuje kvalita zpracování pozemku při založení trávníků a následné práce k zesílení porostu a udržování jeho požadovaného stavu.

Na okrasných travnatých plochách je tato činnost nejvýznamnější a zároveň nejnákladnější částí celoroční péče a má vliv na konečný vzhled a kvalitu trávníku. Neodborně posečený, nízký nebo naopak vysoký trávník, může degradovat veškerou vynaloženou péči o travnatou plochu. Doporučená výška sečení trávníku a počet sečí se řídí dru hem porostu a jeho funkcí. Rostlinu není vhodné snižovat o více jak 1/3 její výšky, vhodnější je častější sečení kratších částí listů. Z toho se dá vyvodit základní pravidlo pro časové intervaly mezi sečením trávníku. Zakládání a údržba travnatých ploch se skládá z řady pracovních operací, které mají vzájemnou návaznost. Práce jsou prováděny v převážné většině na intenzivně udržovaných plochách, kde je kladen vysoký důraz na estetický vzhled.