Travnatá plocha sjednocuje celou zahradu (park), proto je dobře vypadající trávník jedním z nejdůležitějších prvků zeleně obecně.

Postup při zakládání kvalitního trávníku:

  • chemické odstranění plevelů
  • přípravy podloží – odstranění veškerých kamenů, kořenů, stavebních odpadů, příp. úprava vodního režimu v půdě (drenáže)
  • rozvrstvení kvalitního trávníkového substrátu a jeho následné uválcování
  • založení trávníku výsevem nebo položením travního koberce

Trávník založený výsevem

Výhody: levnější varianta, velký výběr travního osiva dle konkrétních stanovištních podmínek

Nevýhody: poměrně dlouhá doba vzcházení osiva, plné využití až za několik týdnů, větší náchylnost k plevelům, chorobám a škůdcům

Trávník založený z travního koberce

Výhody: okamžité využití trávníku, vyšší odolnost proti chorobám a zaplevelení

Nevýhody: cenově náročnější

Jeden z hlavních požadavků na kvalitní růst a celkovou vitalitu trávníku je pravidelná zálivka. Proto doporučujeme před samotným založením trávníku instalaci automatického závlahového systému.

 

Travnatá plocha zahradu sjednocuje a uklidňuje, rostliny ji naopak dávají barevnost a  proměnlivost během roku.

Rostliny vybíráme především s ohledem na klimatické a půdní podmínky. Správně založená výsadba se neobejde bez kvalitního školkařského materiálu, substrátů a hnojiv.

Při výsadbách obvykle používáme netkané textilie, které brání růstu plevelů. Povrch záhonů  zakrýváme mulčovacími materiály (kůra, dřevěná štěpka, oblázky apod.).